Szczypta historii

Wybraliśmy się na wycieczkę do Opoczna. Opoczno leży na rdzennie polskich ziemiach. W I Rzeczpospolitej należało do Ziemi sandomierskiej. Po III rozbiorze region został zagarnięty przez Austriaków. W 1809r., po walkach z Austrią, zostało włączone do Księstwa Warszawskiego. Po klęsce Napoleona w 1815 r. weszło w skład Królestwa Polskiego pod protektoratem Rosji. W sumie region przynależy do Polski 931 lata.

Wyżyna Przedborska

Opoczno leży na granicy Wyżyny Przedborskiej (Wzgórza Opoczyńskie), będącej otoczką Gór Świętokrzyskich. Występujące tu wzgórza zbudowane są z wapieni jurajskich. Tereny na północ od Opoczna (Drzewica i Poświętne) leżą już na terenie Równiny Radomskiej usłanej czwartorzędowymi utworami polodowcowymi.

Opoczno

W centrum Opoczna stoi neogotycki zamek z XIX wieku, wzniesiony na miejscu zamku z II połowy XV wieku. Stary zamek powstał za decyzją Kazimierza Wielkiego. Zamek zrujnowano w czasie potopu szwedzkiego w 1655 roku, jednak nadal był później użytkowany. W ruinę popadł w XIX w.

Neogotycki zamek w Opocznie

Kościół św. Bartłomieja

Pierwszy kościół został zbudowany około 1365 roku z fundacji Kazimierza Wielkiego w stylu gotyckim. Kościół ten został zrujnowany w czasie potopu szwedzkiego w 1655 roku. W XIX w. rozpoczęto odbudowę świątyni i wtedy też zbudowano m.in. gwiaździste sklepienie w obecnej kaplicy Matki Bożej (dawnym prezbiterium). W 1888 r. polichromia kościoła odnowiona została przez Stanisława Wyspiańskiego. W 1932 roku podjęto decyzję rozbudowie nowej świątyni, przy czym postanowiono zachować zakrystię i gotyckie prezbiterium, które przeznaczono na kaplicę Matki Boskiej.

Kościół św. Bartłomieja
Dawna synagoga z XVIII w.

Zamek w Drzewicy

Zamek w Drzewicy zbudowano w latach 1527-1535 z inicjatywy arcybiskupa gnieźnieńskiego Macieja Drzewickiego, w stylu gotycko-renesansowym. Wybudowany na skraju miasta, nad rzeką Drzewiczką, został otoczony dwiema fosami i dzielącym je wałem ziemnym. Budowla stanęła na planie regularnego, zbliżonego do kwadratu prostokąta. W jej systemie obronnym istotną rolę odgrywały cztery kwadratowe wieże usytuowane w narożach założenia. Obiekt spłonął w 1814 roku, jest dziś dobrze zachowaną, po koronę murów, ruiną.

Kościół św. Łukasza w Drzewicy

Kościół w stylu gotyckim został ufundowany przed ród Drzewickich herbu Ciołek w 1315 r. Został zbudowany z ciosu kamiennego i cegły. Miał charakter obronny. Do dzisiaj zachowała się dawna nawa z wieżą na planie koła.

Kościół św. Łukasza by MOs810 – Praca własna, CC BY-SA 4.0
Kościół św. Łukasza by NowackiLuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

Bazylika św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela w Studziannie

Barokowy kościół w Studziannie został wzniesiony w latach 1688-1724 na planie krzyża przez zakon filipinów. W pobliżu kościoła powstał też klasztor filipinów. Jest to jeden z najpiękniejszych barokowych kościołów województwa łódzkiego. Sanktuarium to jest obecnie jednym z najstarszych i najsłynniejszych ośrodków pielgrzymkowych w dzisiejszej diecezji radomskiej. W bazylice znajduje się objęty kultem religijnym Cudowny Obraz Najświętszej Rodziny.

Fronton bazyliki
Malowidło przedstawiające chwałę świętych autorstwa Adama Swacha by Mezd21 – Praca własna, CC BY-SA 3.0
Cudowny obraz w bazylice

Kuchnia regionalna

Przy Placu Zamkowym nieopodal Muzeum Regionalnego mieści się restauracja Zmiana Klimatu. Serwowana jest smaczna kuchnia polska.

Użyteczne informacje

  • Restauracja Zmiana Klimatu, Plac Zamkowy 3, Opoczno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *