Szczypta historii – Prusice

Pierwsza wzmianka o Prusicach pochodzi z 1136 r. W 1254 Henryk III wrocławski buduje tu zamek. Osada prawa miejskie otrzymała w 1287 r. Henryk II Pobożny rozbudował zamek, który został przebudowany w XVI w. W XIV w. miasto zostaje otoczone ceglanymi murami miejskimi, na początku tego wieku miasto przeszło z księstwa głogowskiego do oleśnickiego. W 1492 Prusice przeszły pod panowanie korony czeskiej. Terenami tymi później rządzili Austriacy, Prusacy i Niemcy. Prusice utraciły prawa miejskie w 1951 r., a odzyskały je w 2000 r. Prusice i okolice należą do Polski przez 393 lata.

Widok na południowo-zachodnią pierzeję rynku by Bidonpanter – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

Kościół św. Jakuba Apostoła w Prusicach

Kościół był wzmiankowany w 1335 roku, natomiast obecna budowla została wzniesiona pod koniec XV wieku.. Do wyposażenia wnętrza należy murowana  kaplica grobowa Hatzfelda z XVII w. z bogatymi stiukami barokowymi, liczne epitafia z XVI i XVII w., rzeźbiony ołtarz drewniany oraz kilkanaście nagrobków.

Kościół św. Jakuba by Sławomir Milejski – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl
Nagrobek Melchiora von Hatzfelda by Barbara Maliszewska – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

Kościół św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Prusicach

Kościół w stylu neoromańskim wybudowano w 1911 roku jako świątynię protestancką pod wezwaniem Chrystusa Króla. Wnętrze zdobił portal piaskowcowy, oraz duże witraże. Od 1945 do 1949 roku stał opuszczony aż w został przekazany kościelnym władzom katolickim i erygowany jako kościół św. Józefa oblubieńca.

Kościół św. Józefa Oblubieńca by Sławomir Milejski – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

Ratusz w Prusicach

Ratusz wzniesiono na przełomie XIV i XV wieku, później kilka razy go przebudowywano.

Ratusz by Bidonpanter – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

Pałac i klasztor salwatorianów w Bagnie

Pałac w Bagnie został wybudowany w początku XVIII w. na pozostałościach warowni piastowskiego księcia oleśnickiego  Konrada II z XIII w., zniszczonej podczas wojny trzydziestoletniej. Obecnie mieści się w nim Wyższe Seminarium Duchowne salwatorianów i ich klasztor. Najstarsza, barokowa część obecnego pałacu zbudowana została przez hr. Henryka Leopolda von Seher-Thos i jego żonę Joannę Fryderykę von Wentzky. Herby ich rodzin znajdują się w kartuszu nad wejściem od strony parku.

Pałac w Bagnie
Pałac w Bagnie
Pałac w Bagnie
Pałac w Bagnie, herby nad wejściem: von Seherr-Thoss (lewy), von Wentzky (prawy)

W 1905 r. pałac kupił wrocławski przemysłowiec i browarnik Georg Kissling, który zbudował drugie, neobarokowe skrzydło pałacowe, zwane dzisiaj „Nowym Zamkiem”. W 1930 pałąc przejęło Zgromadzenie Salwatorianów. Od 1953 w pałacu znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne salwatorianów i ich klasztor. W środku zachowała się barokowa klatka schodowa wykonana z drewna i kamienny, ozdobny kominek z tego samego okresu.

Pałac w Wielkiej Lipie

W czasach powojennych mieszkańcy Wielkiej Lipy wsławili się wychodząc na pochód pierwszomajowy z transparentem PZPR – Wielka Lipa. Uczestnicy zajścia byli aresztowani i otrzymali wieloletni zakaz brania udziału w pochodach pierwszomajowych. We wsi znajduje się neogotycki zespół pałacowy, z drugiej połowy XIX w.

Pałac w Wielkiej Lipie by Bonio – Praca własna, CC BY-SA 3.0

Pałac w Brzeźnie

Pałac wybudowano w 1850 r.

Pałac w Brzeźnie by Jan M, CC BY-SA 3.0
Pałac w Brzeźnie by Jan M, CC BY-SA 3.0

Kościół św. Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim

Szachulcowy barokowy kościół ewangelicki został zbudowany na początku XVIII w. W 1945 r. kościół został przejęty przez katolików.

Kościół w Pawłowie Trzebnickim by Sławomir Milejski – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

Pałac w Piotrkowicach

W Piotrowicach znajduje się pałac Danckelmannów zbudowany u schyłku XVII w. w stylu barokowym, przebudowany w XIX w. Po II wojnie światowej w budynku urządzono PGR. Obecnie pałac jest własnością prywatną, niestety jest w znacznym stopniu zdewastowany.

Pałac w Pawłowicach by Bonio – Praca własna, CC BY-SA 3.0
Piotrkowice, pałac, 2016, fot. G. Grajewski, NID, CC BY-SA-NC 3.0

Kościół św. Judy Tadeusza w Obornikach Śląskich

Ewangelicki kościół zbudowano w 1908 r. w stylu neoromańskim. Obecnie jest to kościół rzymsko-katolicki. W 2019 roku w kościele ustanowiono sanktuarium św. Antoniego Padewskiego „Husiatyńskiego”.

Poewangelicki kościół św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego CC BY-SA 2.5

Kuchnia regionalna

Na domowe posiłki warto się wybrać do restauracji Degustacja w Obornikach Śląskich. Istnieje tu także możliwość zakupu domowych przetworów.

Pożyteczne adresy

DeguStacja, Trzebnicka 44, Oborniki Śląskie