Perła renesansu z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

Mapa regionu zamojskiego i Roztoczahttps://smakipolski.pl/www/mapa/#Mapal5
https://smakipolski.pl/www/mapa/#Mapal2
Mapa szlaków turystyki kulinarnejhttps://smakipolski.pl/www/mapa/#Trasy&miasto=zamosc
https://smakipolski.pl/www/mapa/#Trasa453

Szczypta historii

Zamość leży na historycznej Rusi Czerwonej, w dawnej ziemi chełmskiej stanowiącej od XIV wieku część Królestwa Polskiego (województwo ruskie). Zamość powstał w 1580 roku na „surowym korzeniu” na mocy przywileju lokacyjnego wystawionego przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego herbu Jelita. W 1589 r. miasto zostało stolicą założonej przez niego Ordynacji Zamojskiej. W 1772 Zamość zajęli Austriacy. W 1809 r. Zamość przyłączono do Księstwa Warszawskiego, a po kongresie wiedeńskim do Królestwa Polskiego, uzależnionego od Rosji. W 1821 r. rząd ówczesnego królestwa odkupił miasto i zmodernizował zamojską twierdzę. Zamość wyróżnił się w trakcie inwazji rosyjskiej 1920 roku – w trzydniowej bitwie w sierpniu 1920 r. wojska polskie i ukraińskie powstrzymały wszystkie ataki bolszewików. Łączny czas przynależności ziemi zamojskiej do Polski wynosi 537 lat.

Jan Zamojski
Herb Jelita by Tadeusz Gajl. CC BY-SA 3.0

Zamość – prywatne miasto Jana Zamoyskiego

Miasto w 1589 r. zaplanowano i zbudowano zgodnie z renesansowymi założeniami miasta idealnego, a jego projekt opracował włoski architekt Bernardo Morando. Główne osie tego układu to jedne z najruchliwszych ulic zamojskiej Starówki: ulica Grodzka na linii wschód-zachód („kręgosłup” miasta), biegnąca przez Rynek Wielki („serce”) w kierunku dawnego pałacu („głowy” miasta), oraz ulice Solna i B. Moranda na linii północ-południe (jego „ramiona”), na której znajdują się trzy rynki, a poza głównym Rynkiem Wielkim są to: Rynek Solny (na północ) o nieregularnych bokach, oraz Rynek Wodny (na południe od Rynku Wielkiego), będące „organami wewnętrznymi” miasta. Bastiony to z kolei jego „ręce” i „nogi” służące do obrony.

Zamość na sztychu z dzieła Georga Brauna i Franza Hogenberga z 1617

XVII wiek był okresem największego i najszybszego rozwoju Zamościa. Osiedlała się tu nie tylko ludność polska, ale również Ormianie, Żydzi, Grecy. Wyrazem tej różnorodności była budowa i obecność w mieście świątyń wyznania rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, ormiańskiego, prawosławnego oraz żydowskiego. W 1992 r. zamojskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zamość z lotu ptaka by Robert.danieluk – Praca własna, CC BY-SA 4.0

Symbolem miasta jest przepiękny renesansowy ratusz z wachlarzowymi schodami i 52-metrową wieżą, od północy połączony z niższą, dobudowaną w XIX w. oficyną.

Ratusz na Rynku Wielkim. Po prawej stronie kamienice ormiańskie by Maciej Ukleja, Praca własna, CC BY-SA 4.0

Niezapomniane wrażenie robią też zabytkowe kamienice z podcieniami przy Rynku Wielkim, w tym zespół kamienic ormiańskich.

Południowa pierzeja Rynku Wielkiego w Zamościu by Mceurytos – Praca własna, CC BY-SA 4.0
Zespół kamienic ormiańskich, fot. Ewa Prusicka, NID, CC BY-SA-NC 3.0
Kamienica przy ul. Ormiańskiej, fot. Grażyna Michalska, NID, CC BY-SA-NC 3.0
Rynek Wielki, fot. MaKa, praca własna, CC BY-SA 4.0
Rynek Wielki by MaKa, Praca własna, CC BY-SA 4.0

Twierdza zamojska

Miasto było otoczono murami i bastionami tworząc potężną twierdzę, która obroniła się przed najazdem Kozaków pod dowództwem Bohdana Chmielnickiego w 1648 r. oraz podczas potopu w 1656 r. przez wojska szwedzkie. Dopiero podczas wielkiej wojny północnej Zamość został zajęty przez wojska szwedzkie i saskie. Zmodernizowana Twierdza Zamość odegrała dużą rolę w trakcie powstania listopadowego i skapitulowała jako ostatni polski punkt oporu.

Twierdza Zamość z Bramą Szczebrzeską i murem kurtynowym, fot. Ewa Prusicka, NID, CC BY-SA-NC 3.0
Twierdza Zamość, Stara Brama Lwowska i fragment Nadszańca na Bastionie VII, fot. Ewa Prusicka, NID, CC BY-SA-NC 3.0
Twierdza Zamość, Bastion II, fot. Ewa Prusicka, NID, CC BY-SA-NC 3.0
Twierdza Zamość, Stara Brama Lubelska, fot. Ewa Prusicka, NID, CC BY-SA-NC 3.0
Twierdza Zamość, Rotunda (d. działobitnia), fot. Grażyna Michalska, NID, CC BY-SA-NC 3.0
Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał” by Andrzej Otrębski – Praca własna, CC BY-SA 4.0

Akademia Zamojska

Akademia Zamojska była jedną w pierwszych polskich uczelni – powstała w 1594 r. (obecnie liceum i szkoła wyższa). W Akademii Zamojskiej wykładał m.in. Stanisław Staszic). Dla Austriaków, którzy zajęli miasto w wyniku I rozbioru (1772) wzrost poziomu kształcenia był jednym z argumentów za likwidacją uczelni, co nastąpiło w roku 1784 r.

Dawna Akademia Zamojska by MaKa~commonswiki – Praca własna, CC BY-SA 3.0

Pałac Zamoyskich

Pałac Zamoyskich był pierwszym budynkiem w mieście, którego budowę rozpoczęto już w 1579 r. Został on siedzibą ordynacji Zamoyskich.

Pałac Zamoyskich, pomnik Jana Zamoyskiego, fot. Ewa Prusicka, NID, CC BY-SA-NC 3.0

Katedra w Zamościu

Katedra pw. Zmartwychwstania Pańskiego powstała na przełomie XVI/XVII w. Jest jedną z najwspanialszych świątyń renesansowych, zaprojektowana przez włoskiego architekta Bernardo Morando. Była wotum dziękczynnym hetmana za jego liczne zwycięstwa i wiodącym ośrodkiem życia religijnego Ordynacji Zamojskiej, miejscem „koronacji” ordynatów, mauzoleum rodowym Zamoyskich. Warto wejść na wolno stojącą dzwonnicę, pełniącą obecnie także funkcję wieży widokowej.

Zamojska katedra by Andrzej Otrębski – Praca własna, CC BY-SA 4.0
Katedra i dzwonnica, fot. Ewa Prusicka, NID, CC BY-SA-NC 3.0
Wnętrze katedry by Pudelek (Marcin Szala), Licencja: CC BY-SA 3.0
Nawa główna by I, MaKa~commonswiki, CC BY-SA 3.0

Synod zamojski

W 1720 r. w kościele św. Mikołaja w Zamościu odbył się Synod zamojski, podczas którego przypieczętowano zjednoczenie kościoła katolickiego z cerkwią unicką (greckokatolicką). Renesansowo-barokowy kościół pw. św. Mikołaja z XVII w. to dawna cerkiew grecka, później greckokatolicka (unicka) i prawosławna.

Kościół św. Mikołaja, dawna cerkiew by MaKa~commonswiki – Praca własna, CC BY-SA 2.5

Kościół pw. Zwiastowania NMP

Barokowy kościół franciszkanów pw. Zwiastowania NMP jest największym kościołem na Starym Mieście w Zamościu, pochodzi z poł. XVII w.

Kościół pw. Zwiastowania NMP by Roweromaniak, praca własna, CC BY-SA 4.0

Kościół św. Katarzyny

Barokowy kościół klasztorny św. Katarzyny pochodzi z II poł. XVII w.

Kościół św. Katarzyny by MaKa~commonswiki – Praca własna, CC BY 2.5
Kościół klasztorny reformatów św. Katarzyny by: MaKa, Licencja: CC BY-SA 4.0

Dawny kościół i klasztor sióstr Klarysek

Zespół poklasztorny klarysek pochodzi z koniec XVII w. Najciekawszym obiektem jest barokowy kościół. Obecnie mieści się tutaj siedziba szkoły muzycznej.

Dawny kościół i klasztor ss. Klarysek by MaKa~commonswiki – Praca własna, CC BY-SA 4.0

Synagoga, mykwa i jatki

Ludność żydowska zajmowała północno-wschodnią część Zamościa. Znajdziemy tutaj późnorenesansowa synagogę z I poł. XVII w., dom kahalny, mykwę, jatki i dom rabina.

Synagoga by MaKa~commonswiki – Praca własna, CC BY-SA 4.0
Mykwa by MaKa~commonswiki – Praca własna, CC BY-SA 4.0
Dom rabina by MaKa~commonswiki – Praca własna, CC BY 2.5

Ordynacja Zamojska

Ordynacja Zamojska jest jedną z pierwszych ordynacji magnackich w Rzeczypospolitej, założona przez Jana Zamoyskiego, a zatwierdzona ustawą sejmową z dnia 8 lipca 1589, została zlikwidowana po II wojnie światowej w ramach reformy rolnej. Ordynacja to niepodzielny majątek, dziedziczony przez najstarszego potomka z rodu. Powstawała poprzez wyłączenie określonego obszaru ziemskiego spod ogólnych przepisów prawa i nadanie mu specjalnego statutu zatwierdzanego przez sejm. Zgodnie ze statutem dzielenie majątku oraz dziedziczenie go przez kobiety było zakazane. Sejm nakładał na ordynację obowiązek utrzymywania w pogotowiu stałej (proporcjonalnie do majątku) siły zbrojnej, gotowej do obrony kraju.

Zasięg Ordynacji Zamojskiej na początku XVII wieku by MaKa~commonswiki – Praca własna, CC BY-SA 4.0

Kuchnia regionalna

Na smaczną regionalną kuchnię wybraliśmy się do restauracji „Wiem co zjem”. Restauracja promuje kuchnię wege. Możemy spróbować nietypowe, lekkie potrawy, jak np. bowla budda, zupa pietruszkowo-gruszkowa. Poza potrawami wege, mamy także tradycyjne posiłki mięsne.

Pożyteczne informacje

  • Restauracja Wiem co zjem, Ormiańska 12 (wejście od ul. Bazylińskiej), Zamość