Muzeum Wsi Kieleckiej

Brama wjazdowa

Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni jest skansenem, którego zadaniem jest zachowanie zabytków budownictwa wiejskiego i małomiasteczkowego Kielecczyzny oraz prezentowanie ich w otoczeniu zbliżonym do pierwotnego i w naturalnych zespołach fragmentów wsi. Skansen powstał w 1971 r. i obejmuje 65 hektarów. Autorem pomysłu ekspozycji jest etnograf, prof. dr hab. Roman Reinfuss z Instytutu Sztuki PAN.

Gabinet lekarski

Plan zabudowy obejmuje  ekspozycję zabytków architektury w kilku zwartych sektorach, reprezentatywnych dla terenów: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Sandomierskiej, Niecki Nidziańskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.. Dodatkowo, w skansenie stworzono replikę małomiasteczkowego rynku, nawiązującego do dziewiętnastowiecznego układu urbanistycznego. W skansenie zobaczyć można także wspaniałe przykłady budownictwa dworsko-folwarcznego i sakralnego. Zgodnie z naukowymi ustaleniami przy poszczególnych obiektach zaaranżowane są przydomowe ogródki, a także pola uprawne.

Kościół z Rogowa, dzwonnica kościelna
Kościół szpitalny z Rogowa by RR KRK – Own work, CC BY 3.0
Wnętrze kościoła by MOs810 – Own work, CC BY-SA 4.0
Rynek w skansenie
Zagroda wiejska
Zabudowania wiejskie
Plebania i kościół

Warto choć chwilę spędzić w wiejskiej szkole z drewnianymi ławkami z kałamarzami.

Szkoła by Dawid Galus – Own work, CC BY-SA 3.0 pl

Większość chat jest otwarta – można zwiedzać także wnętrza.

Zagroda ze strzechą i gościnnymi owcami
Wnętrze chaty zielarki z Bronkowic by Dawid Galus – Own work, CC BY-SA 3.0 pl
Niestety, gospodarz umarł, wszystko przygotowane do stypy
Dwór z Suchedniowa
Wnętrze dworku z Suchedniowa, sypialnia by Dawid Galus – Own work, CC BY-SA 3.0 pl
Wnętrze dworku, salon by Dawid Galus – Own work, CC BY-SA 3.0 pl

Wielką atrakcja skansenu są drewniane wiatraki i młyn.

Wiatrak
Przekładnia wału wiatraka
Młyn wodny
Wiatrak
Wiatrak przy wiejskiej drodze
Chałupa wiejska
Kapliczka przydrożna

Kuchnia regionalna

Przed wejściem do skansenu znajduje się Kuźnia Smaku – wiejska gospoda oferująca pyszne dania regionalne.

Kuźnia Smaku

Praktyczne informacje

  • Tokarnia Kuźnia Smaków, Tokarnia 303

Zaplanuj wycieczkę