Szczypta historii

Pomorze Gdańskie znalazło się wśród ziem polskich już w 960 r. Późniejsze lata przyniosły wielokrotne cykle utraty i przywracania zwierzchnictwa królów polskich. Definitywnie spory rozstrzygnął polski książę Bolesław III Krzywousty, który pokonał Pomorzan w bitwie pod Nakłem (1109 r.) i od tego momentu datuje się stała podległość Pomorza Gdańskiego wobec Polski. W 1308 r. Gdańsk został zajęty przez Brandenburczyków. Wezwani przez Władysława Łokietka do pomocy przy usunięciu Brandenburczyków Krzyżacy zajęli miasto, dokonali rzezi mieszczan i ustanowili władztwo zakonu nad Pomorzem Gdańskim na okres niemal 150 lat. Wojnę trzynastoletnią z zakonem krzyżackim, trwającą w latach 1454–1466 zakończył pokój toruński, w którym Królestwo Polskie odzyskało Pomorze Gdańskie. Pozostawało ono w ramach Polski aż do I rozbioru (1772 r.), gdy Pomorze zajęły Prusy (bez Gdańska). Łącznie tereny te należały do Polski 681 lat. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. utworzono Wolne Miasto Gdańsk, obejmujące Gdańsk, Sopot i ujście Wisły. Naszym jedynym portem morskim był Puck, w którym 20 lutego 1920 odbyły się zaślubiny Polski z morzem. Polska współzarządzała portem w Gdańsku (nadbrzeże Westerplatte), ale dostęp do portu był przez Niemców coraz bardziej utrudniany.

Zatoka Gdańska

Gdynia

Gdynia na początku XX w. była małą wioską rybacką. Wobec niepewnej sytuacji w Wolnym Mieście Gdańsku, w celu zapewnienia Polsce dostępu do morskich szlaków i utworzenia bazy marynarki wojennej konieczna była budowa własnego portu. Wybór padł na Gdynię. Głównym projektantem portu został inż. Tadeusz Wenda. Realizacja przedsięwzięcia nabrała dynamiki, gdy ministrem przemysłu i handlu został inż. Eugeniusz Kwiatkowski. Gdynia uzyskała prawa miejskie w 1926 roku, a już w 1934 roku stała się największym portem na Bałtyku pod względem wielkości przeładunków i zarazem najnowocześniejszym portem w Europie. Szybki napływ ludności i dynamiczny rozwój portu sprawiły, że w ciągu kilkunastu lat po nadaniu jej praw miejskich, Gdynia ze wsi rybackiej przekształciła się w miasto zamieszkane przez blisko 130 tys. osób (1939 r.).

Dopływamy do Gdyni, wyróżniają się Sea Towers
Andrzej za sterem „Krakusa”
Gdynia
Wejście do mariny w Gdyni, z prawej molo południowe

ORP Błyskawica

ORP Błyskawica to polski niszczyciel, wprowadzony do służby w Marynarce Wojennej w 1937 roku. Uczestniczył w działaniach II wojny światowej od pierwszych do ostatnich dni walk w Europie, operując na Atlantyku, Morzu Północnym i Morzu Śródziemnym. Od 1 maja 1976 roku zacumowany jest w Porcie Gdynia jako okręt muzeum. Jest najstarszym na świecie zachowanym niszczycielem. W 1987 roku został odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari.

ORP Błyskawica

Dar Pomorza

Dar Pomorza to trzymasztowy żaglowiec szkolny (fregata) zakupiony przez społeczeństwo Pomorza w 1929 r. dla Szkoły Morskiej w Gdyni. Fregatę zbudowano w Hamburgu w 1909 r. Jako „Prinzess Eitel Friedrich” statek odbywał szkolne podróże. Po I wojnie światowej został przekazany Francji w ramach reparacji wojennych. Fregata została zakupiona w lipcu 1929 roku przez polski Komitet Floty Narodowej. Od 1982 r. zacumowany jest w Gdyni jako statek-muzeum.

Dar Pomorza

Dar Młodzieży

Dar Młodzieży to trzymasztowy polski żaglowiec szkolny typu fregaty, własność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Fregata pełni służbę od 1982 roku. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Dar Młodzieży wziął udział w specjalnym rejsie dookoła świata.

Dar Młodzieży

Klif Orłowski

Strukturami przyrodniczymi występującymi tylko w strefie nadmorskiej, a także najbardziej naturalnymi miejscami pierwotnymi są klify. Najbardziej znany jest Klif Orłowski, znajdujący się na południe od Gdyni. Podlega on ochronie jako cenny zespół przyrodniczo-krajobrazowy oraz jako siedlisko wielu gatunków roślin rzadkich i chronionych.

Klif Orłowski

Akwarium Gdyńskie

Polska była do niedawna potęgą rybacką. Nasze kutry pływały po wszystkich oceanach. Dzieje Akwarium sięgają roku 1921 . Już wtedy zbiory liczyły kilkaset okazów zwierząt i były prezentowane na różnych wystawach. W latach 1971–2003 działało Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie Morskiego Instytutu Rybackiego, przekształcone obecnie w Akwarium Gdyńskie. W 34 akwariach pokazane są zwierzęta i rośliny, zarówno morskie, jak i słodkowodne. W części muzealnej wystawiono okazy zbierane przez pracowników Instytutu oraz podarowane przez kapitanów i marynarzy polskiej floty handlowej i rybackiej.

Akwarium Gdyńskie

Kuchnia regionalna

Na posiłek poszliśmy do Tawerny Orłowskiej. Lokal jest świetnie położony przy Klifie Orłowskim. Serwują tutaj pyszne ryby. Na przystawkę warto spróbować pastę z makreli lub brioszkę własnego wypieku ze śledziem pod pyszną pierzynką. Wśród zup, oczywiście zupa rybna, a na główne danie dorsze i morszczuki paluszki lizać!

Praktyczne informacje

  • Tawerna Orłowska, ul. Orłowska 3, Gdynia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *