Biskupstwo warmińskie

Krzyżacy podbijając tereny zamieszkałe przez pogańskie plemiona Prusów tworzyli własne państwo krzyżackie, jednakże w każdej diecezji 1/3 ziemi musieli oddać we władanie biskupów. W ten sposób wyznaczono autonomiczne biskupstwo warmińskie, rozciągające się w postaci nieregularnego trójkąta pomiędzy Fromborkiem, Braniewem, Lidzbarkiem i Olsztynem. Charakterystyczną cechą Warmii był silny katolicyzm panujący na tych ziemiach (otaczające Warmię księstwo pruskie było protestanckie). Łącznie Warmia przynależy do Polski 381 lat (dla porównania Mazury tylko 75 lat).

Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Stoczku Klasztornym

Wybraliśmy się na wycieczkę do Stoczka Klasztornego leżącego w pobliżu stolicy Warmii – Lidzbarka Warmińskiego. W 1641 r. biskup warmiński Mikołaj Szyszkowski ufundował tu kościół pw. Nawiedzenia NMP jako wotum dziękczynne za zakończenie wojny ze Szwecją. Kościół miał kształt rotundy. Kolejny biskup warmiński Jan Wydżga ufundował w 1666 r. murowany klasztor parterowy przekazany bernardynom. Na początku XVIII w. na wzór Świętej Lipki rozpoczęto budowę obejść krużgankowych wraz z kaplicami narożnymi. Biskup Potocki dobudował do rotundy prezbiterium. Bernardyni po dekrecie kasacyjnym z 1810 r. ostatecznie zakończyli działalność ze śmiercią ostatniego zakonnika w 1826 r. Klasztor został przejęty wtedy przez władze pruskie.

Klasztor z kościołem pw. Nawiedzenia NMP w Stoczku Klasztornym
Kościół otoczony krużgankami z kaplicami bocznymi
Brama wejściowa

Kościół w kształcie rotundy
Dziedziniec otoczony krużgankami

W ołtarzu głównym znajduje się obraz M.B. Stoczkowskiej (kopia obrazu „Salus Populi Romani” z Rzymu) sprowadzony tu przez biskupa Mikołaja Szyszkowskiego. Obraz jest okryty srebrną sukienką z 1687 r. Na obrazie zawieszone są bursztynowe korale – wotum kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pod posadzką kościoła znajdują się krypty, gdzie spoczywa m.in. kasztelan kijowski Stanisław Potocki – brat biskupa Potockiego.

Wnętrze kościoła
Ołtarz główny
Obraz MB Stoczkowskiej

W bocznym ołtarzu znajduje się okryty srebrną sukienką obraz św. Antoniego sprowadzony z Włoch w 1695 r.

Obraz św. Antoniego
Kopuła nad rotundą

Ozdobą kościoła jest chór z organami w pierwotnej formie z 1695 r.

Organy

Na sklepieniach krużganków i w kaplicach narożnych znajdują się malowidła ścienne przypisywane Maciejowi Meyerowi.

Krużganki w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju

Stefan Wyszyński w Stoczku

W klasztorze w Stoczku w latach 1953-54 był więziony błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Ochronę obiektu zapewniało kilkudziesięciu funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Kardynał Wyszyński pobyt w miejscach odosobnienia, w tym w Stoczku, opisał w „Zapiskach więziennych”.

Tablice poświęcone kardynałowi Wyszyńskiemu

Wejście do celi więziennej kardynała
Cela kardynała

Pałac klasztorny od strony ogrodu
Klasztor
Ogród pałacowy
Ogród pałacowy
Ogród pałacowy
Klasztorny Dzwon Życia
Dzwon życia z inskrypcją poświęconą Stanisławie Leszczyńskiej – położnej z Auschwitz, ciotce Marysi.

Kuchnia regionalna

Ze Stoczka było już blisko do Lidzbarka, gdzie na pyszne lody poszliśmy do kawiarni „Dolce Vita” z przytulnym ogródkiem.

Praktyczne informacje

  • Lodziarnia „Dolce Vita”, Mickiewicza 9, Lidzbark Warmiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *