Szczypta historii

Pomorze wraz z ziemią bytowską znalazło się w Polsce już od początku panowania Mieszka I. Później kilkukrotnie traciliśmy zwierzchność nad tą krainą, by w końcu w 1122 Bolesław Krzywousty całkowicie opanował całe Pomorze. W 1294 r. ziemia lęborsko-bytowska została objęta przez Przemysła II (następnie króla Polski), ale wkrótce została zajęta przez margrabiów brandenburskich (1307 r.) i sprzedana Krzyżakom (1329 r.).

Bytów w 1409 r. został zajęty przez wojska polskie i przekazany księciu pomorskiemu Bogusławowi VIII. Po naszej wielkiej wygranej pod Grunwaldem, w 1411 roku na mocy pokoju toruńskiego oddaliśmy Krzyżakom wszystkie zdobycze, w tym ziemię bytowską. W 1466 r. ziemia bytowska powróciła do Polski jako lenno zarządzane przez księcia szczecińskiego. W 1637 roku po bezpotomnej śmierci Bogusława XIV, ostatniego księcia zachodniopomorskiego, ziemia bytowsko-lęborska została włączona do Polski i weszła w skład województwa pomorskiego. W 1657 r. na mocy traktatów welawsko-bydgoskich została przekazana Brandenburgii (od 1701 Królestwo Prus), formalnie jako lenno Polski, aż do czasu I rozbioru Polski w 1772 r. Łączny czas przynależności ziemi bytowskiej do Polski wynosi 357 lat.

Zamek w Bytowie by Aneta Pawska – Praca własna, CC BY-SA 4.0

Zamek w Bytowie

Gdy Brandenburczycy w 1307 r. zaatakowali Gdańsk, to poproszeni o wsparcie Krzyżacy odparli atak Brandenburczyków, ale dokonali rzezi polskiej załogi Gdańska (1308 r.), a następnie podbili całe Pomorze Gdańskie. Dodatkowo kupili sobie ziemię bytowską i w 1390 roku zaczęli budować w Bytowie murowany zamek. W 1410 roku zamek został opanowany przez wojska Władysława Jagiełły, lecz zwrócono go Krzyżakom w 1411 r.

Zamek krzyżacki w Bytowie by Poconaco – Praca własna, CC BY-SA 4.0

Zamek wzniesiono na planie prostokąta o wymiarach 49×70 metrów z kamieni i cegły. W narożach powstały 3 okrągłe baszty (Młyńska, Różana oraz Polna) i jedna kwadratowa (Prochowa). Przy skrzydle północno-zachodnim postawiono trzypiętrowy dom mieszkalny („Dom Zakonny”). W budynku tym znajdowały się najważniejsze pomieszczenia, takie jak refektarz, kaplica i mieszkanie prokuratora. Na najwyższej kondygnacji mieściły się magazyny. Zamek był jednym z najpóźniej zbudowanych zamków krzyżackich i przy jego projektowaniu uwzględniono rozwój broni palnej.

Podczas wojny trzynastoletniej (1454–1466) zamek ponownie opanowały wojska polskie, po czym król Kazimierz Jagiellończyk oddał go w 1466 r. w lenno księciu pomorskiemu Erykowi II. W 1637 roku po bezpotomnej śmierci Bogusława XIV, ostatniego księcia zachodniopomorskiego, zamek wraz z resztą ziemi bytowsko-lęborskiej został włączony do Królestwa Polskiego. Od tego czasu pełnił funkcję siedziby starosty królewskiego.

Dziedziniec zamku, źródło: www.slupczewski.pl, Michał Słupczewski – Fotografia
Brama wjazdowa by Gdaniec -from wikimedia, CC BY 3.0
Dom Zakonny, zamurowane wykusze latrynowe by mamik / fotopolska.eu, CC BY-SA 3.0
„Dom Książęcy” z XVI w. by Przykuta – Praca własna, CC BY-SA 4.0
„Dom Wdów” z XVII w. by Danapass – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl
Gotycka baszta by Polimerek – Praca własna, CC BY-SA 4.0
Studnia zamkowa by Andrzej Otrębski – Praca własna, CC BY-SA 4.0

Kościół św. Katarzyny w Bytowie

Gotycki kościół został zbudowany w XIV w. W marcu 1945 roku, w wyniku działań wojennych, świątynia została ponownie zniszczona. Pozostała tylko ceglana wieża (obecnie muzeum).

Pozostałości kościoła św. Katarzyny by Danapass – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl
Wieża kościoła by Polimerek – Praca własna, CC BY-SA 4.0

Cerkiew św. Jerzego

Kościół pod wezwaniem św. Jerzego zbudowano pod koniec XVII w. dla ewangelików. Kościół zwany był „kaszubskim” (odbywały się tu nabożeństwa w języku kaszubskim). Kazania w miejscowym dialekcie wygłaszał tu Szymon Krofey, pastor, który przy pomocy finansowej księcia Barnima X wydał drukiem w 1586 r. „Duchowe pieśni” w języku kaszubskim. Po wojnie kościół przyznano cerkwi grecko-katolickiej.

Cerkiew greckokatolicka św. Jerzego by Lisia38 – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

Dworzec kolejowy

Szczególnym zabytkiem jest dworzec kolejowy, z którego nie odjeżdżają już żadne pociągi.

Dworzec w Bytowie by mamik / fotopolska.eu, CC BY-SA 3.0
Most kolejowy by Ahmed Ibn Fahdlan – Praca własna, CC BY-SA 3.0

Część torowisk kolejowych przekształcono w ścieżki rowerowe.

Kuchnia regionalna

Na dania regionalne możemy zaprosić do restauracji Jaś Kowalski. Serwowane tam są dobre dania rybne, kaczka i pierogi.

Pożyteczne informacje

  • Restauracja Jaś Kowalski, ul. Zaułek Drozdowy 3, Bytów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *