Klimontów

Miasto Klimontów zostało założone przez Jana Zbigniewa Ossolińskiego w 1604 r. Leży on na terenie Wyżyny Sandomierskiej. Tereny te stanowią rdzennie polskie ziemie, przynależące do Polski przez 931 lat. Klimontów utracił prawa miejskie w 1870 roku na mocy ukazu carskiego, a odzyskał w 2020 r.

Jan Zbigniew Ossoliński, podkomorzzy, wojewoda
Herb Ossolińskich, Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku, Tadeusz Gajl, Gdańsk 2007, CC BY-SA 3.0,
Jerzy Ossoliński, kanclerz wielki koronny
Rynek w Klimontowie

Kolegiata św. Józefa w Klimontowie

Barokowa kolegiata św. Józefa została ufundowana przez Jerzego Ossolińskiego w 1650 r.

Fronton kościoła by Krkpr – Praca własna, CC BY-SA 4.0
Widok ogólny kolegiaty
Kolegiata by Nova, Licencja: CC BY-SA 3.0
Klimontów, zespół kościoła kolegiackiego, stan na 2014 r., fot. Ł. Młynarski, NID, CC BY-SA-NC 3.0
Brama z końca XVIII w.
Kopuła kolegiaty
Wnętrze kolegiaty
Wnętrze kolegiaty
Ołtarz główny
Ołtarz główny
Kopuła, wnętrze kolegiaty
Organy
Ambona, wnętrze kolegiaty
Kopuła
Epitafium Ossolińskiego
Epitafia

Epitafia Halka Ledóchowskich
Fragment portalu

W sąsiedztwie kolegiaty znajduje się plebania z połowy XVIII w., przebudowana w 1890 r.

Plebania

Klasztor dominikanów w Klimontowie

W Klimontowie znajduje się barokowy podominikański klasztor z I poł.XVII w. wraz z kościołem św. Jacka i NMP. Należy on do najcenniejszych zespołów klasztornych w Małopolsce. Klasztor w czasie zaboru austriackiego od 1795 wykorzystywany był jako lazaret wojskowy, a po I wojnie światowej opuszczone budynki zmieniono na szkołę.

Kościół św. Jacka i Najświętszej Maryi Panny został przez ufundowana przez Jana Zbigniewa Ossolińskiego w 1613 roku. Kościół łączy formy późnogotyckie i wczesnobarokowe. Ołtarz wykonany jest w stylu barokowym, a nawy boczne, ambona i konfesjonały w stylu rokoko.

Klasztor podominikański w Klimontowie
Klasztor podominikański by Jakub Hałun – Praca własna, CC BY-SA 4.0
Zespół klasztorny podominikański, fot. Ł. Młynarski, NID, CC BY-SA-NC 3.0
Wnętrze kościoła św. Jacka, 2014 r., fot. Ł. Młynarski, NID, CC BY-SA-NC 3.0
Wnętrze kościoła św. Jacka, 2014 r., fot. Ł. Młynarski, NID, CC BY-SA-NC 3.0
Wnętrze by Krkpr – Praca własna, CC BY-SA 4.0
Rokokowy ołtarz boczny, fot. Ł. Młynarski, NID, CC BY-SA-NC 3.0

Synagoga w Klimontowie

Synagoga została zbudowana w 1851 r. Podczas II wojny światowej hitlerowcy doszczętnie zdewastowali wnętrze synagogi i następnie urządzili w niej magazyn. Po zakończeniu wojny budynek synagogi przez wiele lat stał opuszczony i stopniowo popadał w ruinę.

Synagoga w Klimontowie
Synagoga w Klimontowie

Ossolin – rodowe miasto Ossolińskich

Ossolin to rodowa wieś Ossolińskich herbu Topór. Osada powstała w połowie XIV w. Ossolin uzyskał lokację miejską w 1650 r. W XVII wieku miasto wchodziło w skład kompleksu klimontowsko-ossolińskiego dóbr Zbigniewa Ossolińskiego. W latach 1635–1636 kanclerz Jerzy Ossoliński wzniósł tu drewniano-murowany renesansowy zamek. Posiadał on cztery baszty, mur obronny, most i ogród włoski. Ossolin został pozbawiony praw miejskich przez kolejnego właściciela, Antoniego Ledóchowskiego, który w 1816 r. nakazał również zburzyć miejscowy zamek. Dzisiaj możemy zobaczyć tylko kamienny łuk ponad drogą.

Ossolin, ruiny zamku, fot. Jakub Hałun CC BY-SA 3.0

Pałac Halka-Ledóchowskich w Górkach Klimontowskich

W Górkach znajduje się pałac Ledóchowskich z początku XIX w. projektowany przez Henryka Marconiego. W Górkach urodził się Mieczysław Jan Halka-Ledóchowski herbu Szaława, prymas Polski w latach 1866–1886 r..

Mieczysław Jan Halka-Ledóchowski, prymas Polski
herb Szaława

Pałac został przebudowany w 1896 r. przez Władysława Marconiego dla nowych właścicieli – Karskich. Pałac uzyskał styl eklektyczny z dwiema wieżami i obszernym tarasem. W parku w stylu angielskim zbudowano oranżerię. Po wojnie pełnił rolę szkoły, a obecnie pałac znajduje się w rękach prywatnych.

Górki Klimontowskie, zespół parkowo-pałacowy, fot. W. Pedrycz, NID, CC BY-SA-NC 3.0
Górki Klimontowskie, pałac od strony ogrodu., fot. W. Pedrycz, NID, CC BY-SA-NC 3.0
Taras pałacowy, fot. W. Pedrycz, NID, CC BY-SA-NC 3.0

Kuchnia regionalna

Na lunch wybraliśmy się do restauracja Cykada (na północ od Klimontowa). Serwowana jest tutaj smaczna kuchnia regionalna. Polecamy tradycyjne, domowe potrawy.

Pożyteczne informacje

  • Restauracja Cykada, Pęchów 107a

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *