Szczypta historii

Żmigród został ulokowany przez śląskiego księcia Henryka III Białego w 1253 r. nad brzegami Baryczy, w miejscu, gdzie brodem przekraczano rzekę (obecny Żmigródek). Miasto zostało ufortyfikowane, zbudowano dwie bramy, które zlikwidowano dopiero w 1819 r. Od południa była to Brama Wrocławska, od północy Brama Polska. W latach 1294-1312 miasto było własnością księstwa głogowskiego, a następnie oleśnickiego. Wraz ze śmiercią ostatniego Piasta oleśnickiego, Konrada Białego, w 1492 roku miasto wraz z zamkiem przeszło na własność króla czeskiego Władysława Jagiellończyka, który to przekazał miejscowe ziemie polskiemu feudałowi z Wielkopolski, Zygmuntowi Korcbokowi (Kurzbachowi) z Witkowa (Witkowskiemu). Rodzina Kurzbachów władała miastem do 1592 r., kiedy to zostało sprzedane Adamowi Schaffgotschowi. Od połowy XVII w. aż do końca II wojny światowej właścicielami była rodzina von Hattzfeldów.

W połowie XVII wieku polsko-niemiecka granica językowa przebiegała na południe od Żmigrodu, włączając miasto do terytorium o dominacji języka polskiego. Żmigród należy do Polski przez 393 lata.

Zamek w Żmigrodzie

Zamek powstał w czasach piastowskich. W 1560 r. wzniesiono nowy zamek z wieżą, później modernizowany, który w czasie wojny trzydziestoletniej był kilkakrotnie oblegany. W 1642 r. zamek został zdobyty przez wojska szwedzkie.

Wieża zamkowa w Żmigrodzie

Pałac Hatzfeldtów

Istotna  rozbudowa zamku miała miejsce w Połowie XVII w. z inicjatywy ówczesnego właściciela Żmigrodu, Melchiora von Hatzfeldta, feldmarszałka austriackiego.  Dokonał on przebudowy zamku na okazały barokowy pałac. Średniowieczne budynki z wyjątkiem wieży zostały zburzone. W 1813 r. w barokowym pałacu Hatzfeldów doszło do spotkania króla Prus Fryderyka Wilhelma III z cesarzem Rosji Aleksandrem I, podczas którego podpisano protokół trachenberski (czyli żmigrodzki), którego celem było ostateczne pokonanie Napoleona Bonapartego.

23 stycznia 1945 Żmigród został zdobyty przez wojska sowieckie. Miasto zostało zniszczone z wyjątkiem zamku, który został podpalony już po zakończeniu walk. Pałac nie został później odbudowany, ocalała jedynie wieża. W latach 70. XX wieku dokonano wyburzenia ogromnej części ruin pałacu (pozostała część zachowanych ruin stanowi ułamek oryginalnej wielkości pałacu). W 2007 odrestaurowano zachowanej część ruin oraz wnętrze wieży.

Pałac Hatzfeldów, ruina po rewitalizacji by Granatowy – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl,
Fasada pałacu Hatzfeldów (ruina)
Wnętrza pałacowe
Wnętrze pałacu
Wnętrza pałacowe
Pergola rosarium
Dąb szypułkowy Melchior, wiek ok. 400 lat, obwód pnia 632 cm.

Kościół pw. Świętej Trójcy

Świątynia została wybudowana na przełomie XVI/XVII w. w stylu gotyckim. Wnętrze posiada wyposażenie w stylu barokowym.

Kościół pw. Świętej Trójcy by Sławomir Milejski – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl
Wieża kościoła by Sławomir Milejski – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl
Chór by Pnapora – Praca własna, CC BY-SA 3.0,

Kościół św. Stanisława Kostki

Kościół św. Stanisława Kostki został wzniesiony w 1861 r. jako kościół ewangelicki. Świątynia została wybudowana w stylu neogotyckim. Jest to kościół murowany, zbudowany z cegły, składający się z jednej nawy. Po II wojnie światowej przez wiele lata kościół był zamknięty. Dopiero w 1972 roku został odbudowany i przekazany kościołowi katolickiemu.

Poewangelicki kościół pw. Stanisława Kostki by Sławomir Milejski – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl,

Borzęcin

Niedaleko Żmigrodu znajduje się kopalnia gazu ziemnego należąca do PGNiG „Borzęcin”. Wydobywany gaz ziemny jest w dużym stopniu zanieczyszczony CO2. Wprowadzono tu technologię separacji gazów i powtórnego zatłaczania CO2 w sczerpane już złoże. Zatłaczany CO2 zwiększa ciśnienie w złożu i wypycha w sąsiednich otworach dodatkowe ilości gazu ziemnego. Jest to jeden z pierwszych w Europie przykład zastosowania technologii wzbogaconego wydobycia gazu (Enhanced Gas Recovery – EGR). Technologią dzięki redukcji emisji CO2 ma duże znaczenie dla przeciwdziałania zmianom klimatu.

Kopalnia gazu „Borzęcin”

Tor doświadczalny Instytutu Kolejnictwa

Na zachód od Żmigrodu znajduje się kolejowy tor doświadczalny o kształcie zdeformowanej elipsy, który służy testom trwałości i niezawodności pojazdów, systemów, nawierzchni i urządzeń kolejowych. Obiekt jest zarządzany przez Instytut Kolejnictwa. Tor jest jedynym tego typu obiektem w Polsce, jednym z sześciu funkcjonujących w Europie i ośmiu na świecie. Tor oddano do eksploatacji w 1996 r.

Próby techniczne pociągu (PESA) na torze doświadczalnym w Żmigrodzie by Andrzej Mastalerz – Fotopolska.eu, CC BY-SA 2.0

Kiszonki od Państwa Sznajderów

W Karnicach znajduje się rodzinne gospodarstwo rolne Państwa Sznajderów. Specjalnością gospodarstwa są niepasteryzowane kiszone ogórki, kapusta, buraczki oraz  soki z kiszonych warzyw. Po zakładzie oprowadziła nas gościnna pani Ludmiła. Tradycję kiszenia zapoczątkował dziadek Stefan Sznajder w latach 50-tych ubiegłego wieku. Obecnie już trzecie pokolenie sieje, sadzi, a później zbiera i kisi kapustę i ogórki. Dzięki temu, że sami je uprawiają, warzywa uzyskują wspaniały smak, zapach i wysoką jakość. W recepturze kiszenia nic się nie zmieniło od wielu lat. Jest tak prosta, jak była, bez nowoczesnych chemicznych dodatków, bez konserwantów, przyspieszaczy fermentacji, czy wybielaczy. Ogórki są kiszone latem, a kapusta jesienią- powolny proces kiszenia w specjalnych basenach jest sekretem prawdziwego pysznego smaku. Produkty firmy Sznajder otrzymały wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.

źródło: www.sznajder.agro.pl
źródło: www.sznajder.agro.pl

Pożyteczne adresy

  • M. Sznajder, Gospodarstwo Rolne, Karnice 17, www.sznajder.agro.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *