Postanowiliśmy zwiedzić historyczną stolicę Mazowsza oraz stolicę Polski w latach 1079–1138, czyli Płock. Płock jest położony na skarpie wiślanej na Pojezierzu Dobrzyńskim o krajobrazie pagórkowatym ukształtowanym podczas ostatniego zlodowacenia.

Szczypta historia

W czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego Mazowsze wchodziło w skład Państwa Polskiego jako jedna z najdawniejszych prowincji. W 1075 za panowania Bolesława Śmiałego zostało utworzone biskupstwo mazowieckie ze stolicą w Płocku. Po wygnaniu Bolesława Śmiałego jego brat Władysław Herman w 1079 roku przejął władzę w państwie i przeniósł stolicę z Krakowa do Płocka.

W wyniku rozbicia dzielnicowego w 1138 roku Płock stał się stolicą książąt mazowieckich, którzy rządzili bądź całym Mazowszem, bądź księstwem płockim. Książe Konrad Mazowiecki w 1226 r. sprowadził Krzyżaków na Mazowsze. W latach 1351–1370 król polski Kazimierz Wielki był jednocześnie księciem płockim. Z inicjatywy króla na terenie grodu powstał nowy murowany zamek, otoczony podwójnym pasem murów obronnych i fosą. Mazowsze utrzymywało niezależność aż do śmierci ostatniego piastowskiego księcia płockiego Janusza II. W roku 1495 r. Jan Olbracht przyłączył księstwo płockie do Korony.

Wzgórze Tumskie

Upadek miasta przyniosły wojny szwedzkie w latach 1656–1657 r i wojna północna (1700–1721). W 1793 r. w wyniku II rozbioru Polski Płock dostał się pod panowanie Prus i miał być  stolicą Nowych Prus Wschodnich utworzonych na zagarniętych terenach na wschód od Wisły. Tereny na zachód od Wisły (z Warszawą i Poznaniem) miały się nazywać Prusami Południowymi. W okresie Wielkiego Księstwa Warszawskiego Płock był stolicą departamentu płockiego. W czasach Królestwa Kongresowego Płock stał się miastem wojewódzkim. Łącznie ziemia płocka przynależała do Polski 902 lata.

Wzgórze Tumskie z zamkiem i katedrą by Jerzy Strzelecki – Praca własna, CC BY-SA 3.0

Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Bazylika jest położona na wznoszącym się 60 m nad Wisłą Wzgórzu Tumskim. W 1130 r. na miejscu pierwszej romańskiej katedry z czasów Bolesław Śmiały zbudowano nowej, okazałą świątynię z ciosów granitowych. Prowadziły do niej słynne brązowe drzwi płockie (znajdują się one w soborze św. Zofii w Nowogrodzie Wielkim. Na przełomie XIII/XIV w. dobudowano gotyckie wieże. W katedrze pochowany jest król Władysław Herman, Bolesław Krzywousty i kilkunastu książąt mazowieckich. Katedra jest Pomnikiem Historii.

Fasada katedry
Katedra: gotyckie wieże, renesansowa kopuła
wnętrze katedry © Marek i Ewa Wojciechowscy
/ Trips over Poland, CC BY-SA 3.0
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego działające nieprzerwanie od 1180 roku – jedna z najstarszych szkół w Polsce

Zamek książąt mazowieckich

Zamek książąt mazowieckich został wzniesiony na początku XIV wieku przez Bolesława II mazowieckiego i rozbudowany przez Kazimierza Wielkiego. Do 1495 roku był siedziba książąt mazowieckich. Od XVI w. został przekształcony w klasztor Benedyktynów. Obecnie znajduje się tu Muzeum Diecezjalne.

Zamek książąt mazowieckie
Zamek, by Wikimedia, CC BY-SA 3.0
Z prawej zamek, z lewej katedra

Stary Rynek w Płocku

Klasycystyczny ratusz został wzniesiony w latach 1824-27.

ratusz płocki by Maciek 86 – Praca własna, CC BY-SA 4.0
Rynek, ratusz i kamienice z XVIII i XIX w. by Krzysztof Lisocki – Praca własna, GFDL

Kuchnia regionalna

Udaliśmy się do Karczmy pod Strzechą. Polecamy dobry rosół i czerninę. Największą sławą cieszą się pierogi z mięsem, soczewicą, kaszą gryczaną i warzywami.

Praktyczne informacje

  • Karczma pod Strzecha, ul. Grodzka 5, Płock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *