Szczypta historii

Wielkopolska jest rdzennym terenem polskim, centrum politycznym państwa Piastów. Wielkopolska dostała się w ręce pruskie podczas II rozbioru Polski. Po powstaniach wielkopolskich, powróciła do II Rzeczpospolitej. Wielkopolska należy do Polski przez 930 lat.

Borek Wielkopolski

Borek Wielkopolski uzyskał prawa miejskie w 1392 roku. W rynku stoi ratusz z 1853 roku.

Ratusz w Borku Wielkopolskim
Figura Matki Bożej z 1776 r.

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Borku Wielkopolskim

W Borku na Zdzieżu znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia z XVII wieku, słynące z cudownego obrazu Matki Bożej Boreckiej z lat 1550-1575. Obraz MB Pocieszenia zalicza się do najzacniejszych i najstarszych cudownych wizerunków Matki Bożej. Wnętrze jest z wyposażeniem barokowym i rokokowym. W ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Pocieszenia. Warto zwrócić uwagę na oryginalną ambonę w kształcie kuli ziemskiej.

Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia by Jan Jerszyński – Praca własna, CC BY-SA 2.5
Kościół, widok od zachodu, fot. Teresa Palacz, NID, CC BY-SA-NC 3.0

Kościół, wnętrze, fot. Teresa Palacz, NID, CC BY-SA-NC 3.0
Kaplica grobowa rodziny Smitkowskich by Stiopa, Praca własna: CC BY-SA 3.0

Kościół farny św. Stanisława Biskupa w Borku Wielkopolskim

Gotycki kościół został zbudowany w XV w. z fundacji biskupa poznańskiego Andrzeja z Bnina w miejsce istniejącego wcześniej kościoła drewnianego. Kościół po pożarze przebudowano w XIX w. w stylu barokowym. Wewnątrz kościoła znajduje się ołtarz główny pochodzący z 1857 roku ww stylu późnoklasycystycznym oraz dwa ołtarze boczne z 1860 r.

Kościół św. Stanisława Bpa, widok od południowego wschodu, fot. Teresa Palacz, NID, CC BY-SA-NC 3.0
Kościół św. Stanisława Bpa by Globuswlkp – Praca własna, CC BY-SA 3.0
Kościół św. Stanisława Bpa, prezbiterium, kaplica św. Barbary i szczyt nawy od strony wschodniej, fot. Teresa Palacz, NID, CC BY-SA-NC 3.0

Borzęciczki

Od XVIII w. wieś należała do Gajewskich, którzy wybudowali tu pierwszy pałac. Kolejnymi właścicielami była rodzina Radolińskich. W 1865 r. Juliusz Radoliński sprzedaje ją Stolbergom – Wernigerode, którzy wznieśli nowy pałac eklektyczny z elementami stylu renesansu północnego na fundamentach pałacu Gajewskich. Rodzina Stolbergów gospodarzyła tu aż do roku 1939.

Pałac w Borzęciczkach by mateo – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl
Pałac w Borzęciczkach
Pałac w Borzęciczkach
Pałac by mateo, Licencja: CC BY-SA 3.0

Zimnowoda

Zimnowoda była własnością rodziny Zimnowodzkich (XIV-XV w.), a później Rychłowskich (XVIII-XIX w.). Pałac powstał około 1864 roku w stylu neorenesansu francuskiego dla rodziny Mycielskich. Został zaprojektowany przez architekta Stanisława Hebanowskiego. Obecnie w pałacu mieści się Państwowy Dom Pomocy Społecznej.

Pałac w Zimnowodzie by Jan Jerszyński – Praca własna, CC BY-SA 2.5
Zimnowoda, pałac, elewacja północna, fot. Beata Marzęta, NID, CC BY-SA-NC 3.0

Jaraczewo

Jaraczewo w latach 1519–1934 posiadało prawa miejskie (odzyskało je w 2016 roku ). Miejscowość była gniazdem rodowym wielkopolskiej rodziny szlacheckiej Jaraczewskich herbu Zaremba, do których należała przez cztery wieki. Pod koniec XIX wieku Jaraczewscy utracili majątek.

Dwór w Jaraczewie

Kościół św. Marii Magdaleny w Jaraczewie

Najstarszą częścią budowli jest późnobarokowa wieża z kruchtą w przyziemiu z 1774. Do tej wieży, po rozebraniu kościoła drewnianego z 1674 roku, został dobudowany w 1843 roku obecny późnoklasycystyczny kościół. Fundatorem był Edward Jaraczewski. We wnętrzu możemy zobaczyć neogotycki nagrobki i epitafia  rodziny Jaraczewskich.

Kościół św. Marii Magdaleny by Klapi & Dorissska – Praca własna, CC BY 2.5 pl

Jeżewo

Jeżewo było w XIX w. własnością Edwarda Raczyńskiego, który uruchomił tutaj cegielnię, gorzelnię, browar, zbudował wodociągi oraz założył dwuletnią szkołę rolniczą. We wsi znajduje się kościół o konstrukcji ryglowej zbudowany w roku 1740. Wyposażenie wnętrza utrzymane jest w stylu barokowym: w ołtarzu głównym – obraz Wszystkich Świętych, wykonany przez Wojciecha Budzyńskiego w roku 1746: w ołtarzach bocznych – rzeźby z poł. XVIII w. oraz obraz Pieta z I poł. XIX w.

Jeżewo, kościół, zakrystia i kaplica południowa, fot. Beata Marzęta, NID, CC BY-SA-NC 3.0
Jeżewo, kościół, elewacja północna, fot. Beata Marzęta, NID, CC BY-SA-NC 3.0