Mapa regionuhttps://smakipolski.pl/www/mapa/#Mapae1
Mapa szlaków turystyki kulinarnejhttps://smakipolski.pl/www/mapa/#Trasy&miasto=lipce

Wybraliśmy się do Lipiec Reymontowskich – małej wsi w województwie łódzkim, na ziemi łowickiej, która zasłynęła dzięki Władysławowi Reymontowi. W Lipcach pisarz umieścił akcję powieści „Chłopi”. Mieszkańcy konsekwentnie wykorzystują ten fakt do promocji swojej wsi. W 1983 roku udało się dodać do nazwy wsi Lipce człon „Reymontowskie”.

Szczypta historii

Wieś Lipce założona została w 1338 r. przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława. Na podstawie dokumentu księcia mazowieckiego Ziemowita wiadomo, że Lipce leżące na terenie kasztelanii łowickiej należały do arcybiskupów. Lipce w czasie zaborów wpadły w ręce pruskie, a po kongresie wiedeńskim znalazły się pod zaborem rosyjskim (Królestwo Polskie). Okolice Lipiec Reymontowskich należą do Polski przez 902 lata.

Władysław Stanisław Reymont (1867 – 1925)

Władysław Reymont to jeden z najwybitniejszych i najważniejszych pisarzy w dziejach literatury polskiej, znakomity prozaik i nowelista, jeden z głównych przedstawicieli Młodej Polski. Reymont został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za czterotomową epopeję chłopską – „Chłopi”.

Władysław St. Reymont

Reymont, dróżnik kolejowy w Lipcach

Władysław Reymont w latach 1888–1893 dzięki protekcji ojca znalazł zatrudnienie jako niskiej rangi funkcjonariusz Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, pracując w Lipcach. Mieszkał w małym służbowym domku przy torach kolejowych.

Domek dróżnika w którym mieszkał Wł. Reymont

Reymont, noblista

Powieść „Chłopi” powstawała w latach 1901–1908. Zawiera realistyczny obraz życia społeczności wsi Lipce. Powieść „Chłopi” nawiązuje do fascynacji chłopską energią, naturalnością i prostotą życia, charakterystyczną dla wielu dzieł początków XX w. Za powieść „Chłopi”, 13 listopada 1924 r., Władysław Reymont został ogłoszony laureatem Literackiej Nagrody Nobla. Pisarz nie mógł samodzielnie odebrać nagrody ze względu na zły stan zdrowia.

Pomnik Reymonta w Łodzi by Mafo – Praca własna, CC BY-SA 4.0

Muzeum Regionalne im. Władysława Reymonta w Lipcach Reymontowskich

Muzeum Regionalne im. Władysława St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich zostało utworzone w 1989 roku na terenie manufaktury włókienniczej rodziny Winklów pochodzącej z końca XIX w.

Zabudowania dawnej manufaktury włókienniczej rodziny Winklów by Anna Weronika Brzezińska, CC BY-SA 3.0 pl
Pomniki pisarza w Lipcach Reymontowskich

Na muzealną ekspozycję składają się zbiory etnograficzne współczesnej sztuki ludowej, eksponaty historii techniki oraz wystawy dotyczące życia i twórczości Władysława Stanisława Reymonta. Na wystawie „Z dziejów manufaktury Winklów w Lipcach 1889–1974”  eksponowane są maszyny i urządzenia produkcyjne do pełnego cyklu technologicznego wytwarzania m.in. pasiaków łowickich.

Muzeum w Lipcach
Muzeum w Lipcach
Strój łowicki, fragment muzealnej ekspozycji by Anna Weronika Brzezińska, CC BY-SA 3.0 pl,
Strój łowicki, fragment muzealnej ekspozycji by Anna Weronika Brzezińska, CC BY-SA 3.0 pl,
Chata ze strzechą
Zespół w strojach łowickich

Kaplica św. Józefata

W Lipcach znajduje się drewniana kaplica cmentarna św. Józefata pochodząca z XVIII/XIX w.

Kaplica cmentarna św. Józefata

Pożyteczne informacje

  • Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, ul. Wiatraczna 10, czynne codziennie za wyjątkiem poniedziałków