Mapa ziemi łęczyckiejhttps://smakipolski.pl/www/mapa/#Mapae3

Ziemia łęczycka po śmierci Bolesława III Krzywoustego weszła w skład dzielnicy senioralnej i przypadła Bolesławowi IV Kędzierzawemu. W latach 1231–1352 na obszarze ziemi łęczyckiej istniało Księstwo łęczyckie. Po zjednoczeniu polskich dzielnic przez Władysława I Łokietka, ziemia łęczycka weszła w skład Korony Królestwa Polskiego. W okresie od 1352 r. do 1793 r. ziemia ta stanowiła odrębne województwo łęczyckie.

Ziemie te w czasie II rozbioru (1793 r.) przypadły Prusom, a po Kongresie Wiedeńskim Rosji w ramach Królestwa Polskiego. Ziemia łęczycka powróciła do Polski w 1918 r. Tereny te należą do rdzennych polskich regionów, ich przynależność do Polski wynosi łącznie 931 lata.

Stara Łęczyca – Tum

Łęczyca powstała w XI wieku. Gród powstał w Tumie (2 km od dzisiejszego centrum). Z fundacji Kazimierza Odnowiciela powstało opactwo benedyktyńskie ze zbudowaną w 1161 r. romańską kolegiatą NMP i św. Aleksego. Kolegiata stała się miejscem zjazdów książęcych i synodów kościelnych metropolii gnieźnieńskiej, pierwszych polskich sejmów. Należy do najlepszych przykładów architektury romańskiej w Polsce.

Kolegiata w Tumie. Po prawej widoczny wał grodziska by Andrzej5006 – Praca własna, CC BY-SA 3.0
Kolegiata w Tumie by Chrumps – Praca własna, CC BY-SA 4.0

Nowa Łęczyca

Ok 1267 Łęczyca w nowym miejscu na lewym brzegu Bzury uzyskuje praw miejskie i staje się stolicą księstwa łęczyckiego.

Zamek Królewski w Łęczycy

Król Kazimierz Wielki nakazał budowę zamku na sztucznym wzniesieniu otoczonym fosą, która zasilana była wodami przepływającej niedaleko rzeki Bzury. zamek pełnił rolę rezydencji królewskiej Kazimierza Wielkiego, pod nieobecność którego był siedzibą starosty łęczyckiego. W roku 1406 został spalony przez Krzyżaków, lecz po niedługim czasie udało się go odbudować. Na zamku mieści się obecnie Muzeum w Łęczycy.

Zamek w Łęczycy by I, Chrumps, CC BY-SA 3.0

Kościół św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy

Gotycki kościół św. Andrzeja Apostoła pochodzi z XV w.

Kościół św. Andrzeja Apostoła by Darekm135 – Praca własna, CC BY-SA 4.0

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łęczycy

Barokowy kościół bernardynów zbudowano w1643 r.

Kościół bernardynów by Jolanta Dyr – Praca własna, CC BY-SA 3.0

Ratusz w Łęczycy

Ratusz w stylu klasycystycznym został wybudowany w 1790 r.

Ratusz w Łęczycy by Chrumps – Praca własna, CC BY-SA 4.0

Zamek w Oporowie

Zamek zbudowano w XV w., obecnie znajduje się tu muzeum.

Zamek w Oporowie by Mrksmlk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

Ruiny zamku Besiekiery

Gotycki zamek pochodzi z XV/XVI w.

Ruiny zamku by Semu z polskiej Wikipedii, CC BY-SA 3.0

Kutno

Kutno jako prywatne miasto szlacheckie było lokowane w 1386 roku. Ratusz został zbudowany w stylu klasycystycznym w latach 1843–1845, na działce ofiarowanej przez ówczesnego dziedzica miasta Feliksa Mniewskiego. Od 1981 ratusz jest siedzibą Muzeum Regionalnego w Kutnie, w którym można obejrzeć pamiątki i dokumenty obrazujące dzieje miasta.

Ratusz w Kutnie by Bakel2006 – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

Zespół pałacowy Gierałty Kutno

Pałac właścicieli Kutna pochodzi z II poł. XVIII w. Obecnie znajduje się tu Państwowa Szkoła Muzyczna.

Pałąc Gierałty by Margoz – Own work, CC BY-SA 4.0

Pałac Rembielińskich Krośniewice

Pałac  z II poł. XIX w., miejsce urodzenia gen. Wł. Andersa.

Pałac Rembielińskich

Kościół Narodzenia NMP Głogowiec

Gotycki kościół pochodzi z XV w. Kościół jest Sanktuarium MB.

Kościół w Głogowcu by Eder Thorunensis – Praca własna, CC BY-SA 4.0