Mapa regionu Górnej Wartyhttps://smakipolski.pl/www/mapa/#Mapae6

Historia regionu

Południowa część woj. łódzkiego, obejmująca doliny górnej Warty i Prosny, przez wiele wieków była terenem granicznym  na styku ze Śląskiem, którym władali początkowo książęta piastowscy, później Czesi, Prusacy i Niemcy. Podczas rozbicia dzielnicowego ziemia wieluńska, zwana wtedy rudzką, znalazła się pod panowaniem Piastów śląskich. Ziemię rudzką ponownie przyłączył do Wielkopolski książę Przemysł I. Po upadku grodu w Rudzie i zwiększeniu się gospodarczego znaczenia Wielunia, w 1281 roku przeniesiono siedzibę kasztelanii do Wielunia i odtąd w źródłach historycznych ziemia rudzka zastąpiona jest nową nazwą – ziemia wieluńska. W 1391 r. ziemię wieluńską przyłączył ostatecznie do Królestwa Polski król Władysław II Jagiełło. W średniowieczu była częścią ziemi sieradzkiej oraz wieluńskiej, w I Rzeczpospolitej leżała w województwie sieradzkim. Ziemie te w czasie II rozbioru (1993 r.) przypadły Prusom, a później Rosji. Ziemia wieluńska powróciła do Polski w 1918 r. Tereny te należą do rdzennych polskich regionów, ich przynależność  do Polski wynosi łącznie 931 lata.

Bolesławiec

W czasie  rozbicia dzielnicowego Bolesławiec został wcielony do Korony przez króla Władysława Łokietka. W 1335 ziemia wieluńska należała do króla polskiego Kazimierza Wielkiego, który w 1370 zbudował w Bolesławcu zamek murowany. Oktogonalna wieża (stołp) w obrębie dziedzińca, pochodzi z końca XIV w. i przetrwała do dziś jako najlepiej zachowany i najbardziej charakterystyczny element warowni.

Ruiny zamku w Bolesławcu

Wieluń

Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. Prawa miejskie Wieluń uzyskał przed 1281. W XIV wieku Kazimierz III Wielki wybudował w Wieluniu murowany zamek, który potem był wielokrotnie przebudowywany. Po śmierci Kazimierza Wielkiego zamek, wraz z całą ziemią wieluńską, znalazł się w posiadaniu Władysława Opolczyka. Z jego fundacji zbudowano wtedy konwent pauliński z kościołem św. Mikołaja. Kościół jest obecnie w stylu barokowym z zachowaniem wielu elementów gotyckich.

Kościół św. Mikołaja by Stefan.p21 – Praca własna, CC BY-SA 3.0

Kolegiata Bożego Ciała w Wieluniu

Gotycki kościół wraz z klasztorem został zbudowany w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego dla ojców augustianów. Obecnie jest sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia.

Kolegiata Bożego Ciała by Stefan.p21 – Praca własna, CC BY-SA 3.0
Ołtarz główny by Piotrek Torchała Badyl4325 – Praca własna, CC BY-SA 4.0

Kościoły typu wieluńskiego

Ziemia wieluńska jest słynna ze swoich szesnastowiecznych  modrzewiowych kościołów, charakteryzujących się jednolitym stylem architektonicznym: zrębową konstrukcją ścian nawy i prezbiterium, węższym od nawy i zamkniętym ścianą wieloboczną prezbiterium. Świątynie pokryte są gontem, dach jest wspólny nad prezbiterium i nawą. Na wieży dach namiotowy. Do nawy wiodą dwa wejścia. Kościoły tego stylu są bogato zdobione wewnątrz. Najcenniejszymi zabytkami tego typu są kościoły w Kadłubie, Grębieniu, Popowicach, Łaszewie, Wiktorowie, Wierzbiu, Gaszynie, Naramicach i Skomlinie.

Kościół św. Andrzeja Apostoła w Kadłubie by Stefan.p21 – Praca własna, CC BY-SA 4.0
Kościół św. Jana Chrzciciela w Łaszewie by Mnino – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl
Kościół Wszystkich Świętych w Popowicach by Mnino – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl
Kościół św. Zygmunta w Wiktorowie by Mnino – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

Czasy zaborów

Po rozbiorach Polski miasto znalazło się pod zaborem rosyjskim.

Chróścin

W czasie Królestwa Polskiego właścicielem majątku w Chróścinie został rosyjski arystokrata Łopuchin. Wybudował on neogotycki zamek w II poł. XIX w. Obecnie mieści się tu Dom Pomocy Społecznej „Chróścin-Zamek”. W jej pobliżu znajduje się niewielka cerkiew prawosławna. Całość jest położona pośród lasów, w pobliżu rzeki Prosny (dawnej granicy).

Zamek w Chróścinie by Qzior – Praca własna, CC BY-SA 4.0

Rodzina Łopuchinów ufundowała budowę prywatnej niewielkiej cerkwi. Służyła ona głównie rodzinie (miała być grobowcem Łopuchinów) oraz prawosławnym służącym i stacjonującym w okolicy żołnierzom z garnizonu przygranicznego. Cerkiew św. Jerzego w Chróścinie jest jedyną wiejską świątynią prawosławną w województwie łódzkim.

Cerkiew w Chróścinie

Pałac Męcińskich w Działoszynie 

W Działoszynie znajduje się klasycystyczny pałac rodziny Męcińskich.

Pałac Męcińskich by Wikimedia Polska, CC BY 3.0

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

Muzeum mieści się w dawnym klasztorze Bernardynek z pocz. XVII w., ufundowanym przez Annę Koniecpolską, matkę hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Pełni rolę ośrodka badań przeszłości historycznej ziemi wieluńskiej. Muzeum posiada liczne i wartościowe eksponaty archeologiczne, historyczne, etnograficzne.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej by Piotr Torchała – Praca własna, CC BY-SA 3.0

Wieluń – miejsce wybuchu II wojny światowej

Wieluń jest uważany za miejsce wybuchu II wojny światowej. Bombardowanie Wielunia – odbyło się 1 września o godzinie 4:40, a przeprowadziły je bombowce nurkujące Luftwaffe; jest ono często przywoływane jako przykład bestialstwa i nieuzasadnionego terroru niemieckiego lotnictwa wobec ludności cywilnej. Na początku okupacji niemieckiej miasto włączono do III Rzeszy. Okupanci używali nazw:  Welun w latach 1940–1941 i 1942–45 oraz Welungen 1941–42. Cała ludność żydowska została zebrana w getcie, w sierpniu 1942 przetrzymywana w kościele Bożego Ciała, a potem w większości wymordowana – głównie w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem.

Zniszczenia centrum miasta z 1 września 1939, Muzeum Ziemi Wieluńskiej